Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello... please am asking us missing this ad to complete purchase of this model? thanks

Ερώτηση από turbo1990 επί 2021-11-28 01:13:09

Nanoskywalker please write the question properly like this is imposible to understand

2022-01-13 12:39:06 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi. Will this work on a SCX24 and can I use the stock radio?

Ερώτηση από BG370161241 επί 2021-10-09 01:46:22

turbo1990 not sure... but it was on rgt and cr24

2021-11-30 01:45:13 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: me serviría par un rgt 1/24?

Ερώτηση από BG465491438 επί 2021-11-21 12:17:10

turbo1990 yes

2021-11-30 01:44:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it s possible to change battery?

Ερώτηση από micky επί 2020-03-29 04:20:45

turbo1990 yes you can... it got battery inside

2021-11-30 01:43:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)