Όλα τα μηνύματα

Ερ: Tem Netflix?

Ερώτηση από Raul Clemente επί 2019-11-21 08:26:55

hamlet3333 nie

2021-11-03 12:40:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Posso ver a Netflix em Portugal ?

Ερώτηση από Raul Clemente επί 2019-11-21 08:27:40

Oviura Suporta sim. Adquiri uma que chegou ontem, instalei a aplicação NETFLIX e funciona lindamente. Estamos a falar de Android, como não funciona?

2019-11-28 07:51:18 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)