Όλα τα μηνύματα

Ερ: ? Are you sure the arrival time is between 10 to 15 days from 22/1/2021

Ερώτηση από BG392305639 επί 2021-01-22 10:48:14

Forfend not sure for this time

2021-02-06 12:59:13 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: price just almost doubled?? last week it was still 5.4$... wth..?!

Ερώτηση από ideasinaction επί 2021-06-08 06:56:39

BG392305639 The price S.R.24.57 has not doubled, but I do not recommend buying it because it needs to buy a cooler as well as a lens

2021-07-25 04:47:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How does this differ from the HC-12? Which is the better of the two?

Ερώτηση από 576924 επί 2021-06-16 10:29:27

BG392305639 The HC-12 is a half-duplex wireless serial communication module with 100 channels in the 433.4-473.0 MHz range that is capable of transmitting up to 1 km The GT-38 is a half-duplex wireless serial communication module with 256 channels in the : 433-458.5 MHz range that is capable of transmitting up to 1.2 km

2021-07-25 09:38:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)