Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the difference between the EU version and other versions?

Ερώτηση από BG545340191 επί 2021-12-15 05:17:22

omarra1 Maybe software and plug

2022-09-03 10:34:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Does it support Bluetooth?

Ερώτηση από Oz_Chinafan επί 2022-07-05 05:05:50

omarra1 Yes

2022-09-03 10:34:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Fingerprint yes or not?

Ερώτηση από BG225414924 επί 2022-07-21 09:01:19

omarra1 No

2022-09-03 10:33:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is certyfikate IP ? 67, 68, 69 ?

Ερώτηση από mrajkiewicz επί 2022-07-19 01:05:39

omarra1 Very nice جيد جداً

2022-08-27 06:35:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello, does the device support the Czech language?

Ερώτηση από Rudolf Maněna επί 2022-02-08 09:42:40

omarra1 جيد جداً Very nice

2022-08-27 06:35:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Lo schermo di questo tablet quanti NITS dispone ?

Ερώτηση από fks επί 2022-01-19 05:00:11

omarra1 Very nice جيد جداً

2022-08-27 06:35:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)