Όλα τα μηνύματα

Jonnie The description picture have the connection, and yes it can do like that, more remote here:https://www.banggood.com/KTNNKG-100M-High-Power-Antenna-Remote-Control-Switch-1234-Buttons-EV1527-433MHz-Learning-Model-Wireless-RF-Transmitter-p-1465652.html

2019-05-24 04:35:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)