Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this for 20mm x 20mm stack?

Ερώτηση από BG345015432 επί 2021-09-07 05:03:43

Wizardfpvracing No it’s 25mm X 20mm.

2021-09-07 10:29:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this be used with a 4 cell 4.8V NiMH battery?

Ερώτηση από BG571553904 επί 2021-04-01 06:24:38

Wizardfpvracing The working voltage is 3 to 9.4

2021-04-01 10:53:27 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What battery does this take with the separate electronics

Ερώτηση από BG143481612 επί 2021-02-17 02:08:55

Wizardfpvracing It uses a 7.4 v 260mAh 2s lipo’s. They are 40mm X 20mm X 10mm

2021-02-17 02:21:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this Include a motor and servo

Ερώτηση από BG101054924 επί 2021-01-08 05:40:09

Wizardfpvracing Yes it does

2021-01-08 09:26:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is a matching front bumper available and what’s the part number and link to it.

Ερώτηση από Wizardfpvracing επί 2020-12-13 07:23:36

Obnubilate no.

2021-01-05 04:03:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what’s the inner hole diameter?

Ερώτηση από BG441947121 επί 2021-01-01 03:07:58

Wizardfpvracing Hi it is 3.05 mm It fits over a 3 mm shaft.

2021-01-05 03:03:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It is ok to put it on WPL C14?

Ερώτηση από Ubazz επί 2020-11-29 05:02:08

Wizardfpvracing Yeah it’s a 30 amp speed control.

2020-11-29 06:39:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: remote is also included

Ερώτηση από Alonso Nongthombam επί 2018-02-01 04:05:10

Wizardfpvracing No it is a kit that requires assembly and does not include any electronics. To complete this model you will need a motor, motor speed controller, receiver, transmitter (remote),battery and battery charger.

2020-11-07 02:13:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)