Όλα τα μηνύματα

Ερ: How do you make it fpv on your mobile phone

Ερώτηση από Paul Gibson επί 2023-08-18 03:51:02

deespe not at all! You'll need DJI FPV goggles.

2023-08-18 03:55:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

deespe Binding to DJI FPV goggles V2 works but you CAN'T bind the DJI FPV Remote Controller 2 to this RunCam link (Air Unit lite). The DJI FPV Remote Controller 2 only works with the DJI Potato, the DJI Avata or the DJI O3 Air Unit.

2023-02-02 06:39:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work with the HD walksnail system?

Ερώτηση από arriba87 επί 2022-11-15 10:50:09

deespe No!

2022-11-15 11:03:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What's the best 6s battery to get with this drone?

Ερώτηση από BG354181439 επί 2022-10-24 08:39:37

deespe I'd recommend a battery with 1000-1250 mah like "TATTU R-LINE 1050MAH 22.2V".

2022-10-24 10:43:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you bind the PNP version to a different controller other than the DJI Remote Controller?

Ερώτηση από BG412210533 επί 2022-08-30 05:47:41

deespe Sure, you just need to install a receiver of your choice.

2022-08-30 06:44:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What material is the camera side plate made of?

Ερώτηση από Vahlerion επί 2022-08-18 12:26:28

deespe For me this looks and feels like aluminum. I don’t think it’s titanium.

2022-08-18 12:56:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

deespe Sure. There’s a pocket in the frame where the nano RX can sit. You should be able to add the RX easily.

2022-08-10 01:48:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the best battery to use? Thanks in advance

Ερώτηση από BG165543471 επί 2022-07-24 01:15:08

deespe I‘d think 650-850mah 4S.

2022-07-25 06:35:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how much does the analog version weigh? what is vtx max transmisson power?

Ερώτηση από BG514110162 επί 2022-07-25 06:06:44

deespe Analog version should weigh about 125g. VTX=Foxeer Reaper Nano 5.8G 40CH 25mW 100mW 200mW 350mW

2022-07-25 06:33:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I’m new to fpv drone and I was wondering is it easy to build? and which goggles I should buy?

Ερώτηση από BG201052355 επί 2022-07-10 09:48:48

deespe This drone comes fully assembled and doesn't need to be build by yourself. In This HD version only a DJI goggle will work.

2022-07-10 12:49:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Cepivorous Check by iflight, they said there was a previous stock on this multi strand motor windings. This has no effect on usage.

2022-05-09 03:38:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where is the Ev200D version? whatahell banggood.

Ερώτηση από UeigerChaves επί 2019-07-10 02:42:16

deespe Not available

2022-04-21 02:57:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please provide spare bottom plate for cx-3 pro frame! Thanks!

Ερώτηση από avr39ripe επί 2019-09-18 05:58:06

deespe No

2022-04-21 02:57:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this car come with the brushless blue motor or gray brush motor?

Ερώτηση από BG371081512 επί 2022-03-02 10:58:38

deespe This has a brushless motor.

2022-04-21 02:57:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)