Όλα τα μηνύματα

Ερ: if the price says oo.oo is free??

Ερώτηση από BG358111048 επί 2020-08-06 02:48:46

selcuksenturk maybe

2021-03-11 09:44:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what's the maximum sd card capacity? it can read 256gb?

Ερώτηση από BuddhaTrance επί 2020-12-27 11:39:46

selcuksenturk yesit is

2021-03-11 09:43:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)