Όλα τα μηνύματα

TehllamaFPV Wow, a Banggood reviewer who is an actual person, who actually used the product before posting a review? Almost as shocking as how good this is.

Coppertopfpv 09/09/2020
6
Σχόλια (3)

Ερ: is the sbus signal inverted?

Ερώτηση από RaNaMaN επί 2019-01-24 04:38:16

TehllamaFPV This actually outputs inverted SBUS, which was surprising at first. Most other FlySky compatible hardware says 'Serial BUS' but I'd actually IBus, this really does SBus.

2020-02-09 10:35:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)