Όλα τα μηνύματα

Ερ: Product for Samsung Note 8

Ερώτηση από honzapo επί 2017-12-15 04:16:46

raphaeltj Yes. But is slow charger ok

2018-10-14 07:20:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello work for cubot note plus ?? type c

Ερώτηση από mlmc001 επί 2018-02-02 06:25:45

raphaeltj Yes. Work in all smartphones type C

2018-10-14 07:19:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)