Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this unit still supplied with the white colour remote control?

Ερώτηση από Fl0ydNZ επί 2022-10-30 05:16:14

The seller black remote control

2022-10-31 01:35:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, why does the product title say trap and electric shock? There is no electricity....

Ερώτηση από Fl0ydNZ επί 2021-11-02 02:11:20

The seller This is its name, there is no electricity, it is a model

2021-11-03 04:01:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)