Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the max watt can use this socket at?

Ερώτηση από gvoi επί 2020-03-31 10:46:30

Howielol 10A is max. If you put more it will melt. Mine did.

2020-07-27 02:57:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What Fuse is normal for this ? 16 A is it ok ?

Ερώτηση από Giwrghs επί 2019-11-14 03:40:23

Howielol 3000w divided by 220v=13,6A

2020-07-10 05:45:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Howielol It is ONLY compatible with action cameras that have a rear LCD screen. it works with Gopro but it is not easy to use the buttons. Also it is not waterproof. It does not use A standard batteries. It is rechargable and come with one battery

2019-01-08 05:34:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this fit a standard GoPro case?

Ερώτηση από Howielol επί 2018-11-10 06:05:44

Ambrosial Maybe you can use the contact us to contact the banggood customer service team.

2018-12-03 03:32:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)