Όλα τα μηνύματα

Ερ: is the bootloader unlocked?

Ερώτηση από didicola επί 2018-12-14 12:07:22

rakossyzsolt yes

2019-09-16 04:53:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)