Όλα τα μηνύματα

Ερ: Video have ips? (stabilization)

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-14 07:05:28

RhaulLucas yes

2021-09-03 09:47:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: It is compatible with POCO F3 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-30 01:46:57

The seller Yes, it is.

2021-05-02 05:13:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It is compatible with POCO F3 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-30 01:33:37

The seller Yes, it is.

2021-05-02 05:13:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ITS COMPATIBLE WITH HUAWEI GT2 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-27 03:49:49

The seller Yes

2021-05-07 09:01:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it is compatible with POCO F3 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-13 11:37:13

wardian No idea! Iwas not able to use it as my connector is not in the middle.

2021-04-14 04:38:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is compatible with poco f3 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-14 04:30:00

The seller No, it is not.

2021-05-11 01:24:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is compatible with poco f3 ?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-14 04:29:30

The seller No, it is not.

2021-05-11 01:26:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is compatible with MHL conection?

Ερώτηση από George_Panagopoulos επί 2021-04-14 04:23:24

Kiwan This phone does not support MHL connection.

2021-04-16 01:39:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)