Όλα τα μηνύματα

Ερ: ready?? or out of stock?

Ερώτηση από hersanto85 επί 2019-11-21 08:28:27

handyman369 It depend time you buy

2022-08-13 11:31:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how many lument this product?

Ερώτηση από masvian επί 2020-05-13 07:24:19

handyman369 Abt 800 - 1000lm

2022-08-13 11:31:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: How can I adjust the vertically direction (height) of the image?

Ερώτηση από SANDU επί 2022-04-22 04:20:13

handyman369 I think can not 😬 and this camera is not wide angle. Video is quite clearly.

2022-08-13 11:30:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you have type C version?

Ερώτηση από handyman369 επί 2021-02-15 06:52:22

vfede no, micro USB charging slot

2021-03-10 02:07:41 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)