Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it safe to use it while sleeping?

Ερώτηση από gavstav επί 2020-04-30 03:37:56

sotlykos Idon't Know if it is safe while you are sleeping. You better ask a doctor if you want tou use it during sleeping.

2022-10-11 07:05:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: They have manual for resolve it????????

Ερώτηση από tomillo66 επί 2017-11-30 03:04:33

sotlykos Thereis a manual for solving it, although I prefer to try before I 'cheat'

2022-10-11 07:02:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Lumen? USB -C ? don't lie

Ερώτηση από BG121723474 επί 2022-10-10 10:11:51

sotlykos I didn't measure the Lumen but I can assure you that this flashlight is strong & zoomable. The connector is type C. The only problem is that the battery doesn't last long even if I don't use the flashlight. So I keep the battery outside the case.

2022-10-11 06:54:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, can I use this on xiaomi mi pad 5?

Ερώτηση από yanesz επί 2022-09-26 07:21:35

sotlykos Yes you can use it.

2022-09-26 08:27:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it have a battery or it needs continuous power supply?

Ερώτηση από Mindspeedx επί 2022-09-12 10:14:10

sotlykos It doesn't have an internal battery - You need a power supply to use it.

2022-09-14 03:46:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Could anyone tell me how do I have to setup this device? Maybe a video tutorial?

Ερώτηση από pnorbi85 επί 2022-08-23 10:43:42

sotlykos You set up the device through the app. First you add the device (from the app) and then you can use it as a hub to add other devices.

2022-08-28 08:05:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it works on Lenovo tab K10?

Ερώτηση από BG494841425 επί 2022-08-15 10:53:12

sotlykos Yes it does!

2022-08-28 07:54:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it work with Xiaomi Mi Pad 5?

Ερώτηση από TiagoR επί 2022-06-21 01:43:40

sotlykos Yes it does.

2022-06-23 03:12:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Bonjour . Est ce que la notice explicative est en français? Merci pour votre réponse

Ερώτηση από BUSUTTIL JOSEPH επί 2018-02-22 11:10:57

sotlykos Idon't think so.

2022-02-27 08:03:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)