Όλα τα μηνύματα

Ερ: can you make calls as mobile phone?

Ερώτηση από BG910171710 επί 2022-07-23 10:42:23

VASKAN yes , good tablet

2022-07-24 01:01:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)