Όλα τα μηνύματα

Ερ: Comes with the schematic, binding manual?

Ερώτηση από freire επί 2019-08-29 07:50:40

StrikeFreedom No but you can check the wiring circuit online

2020-09-06 11:33:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: used to connect with 1000w motor, 48v 2-wire, red and black ... does it work?

Ερώτηση από freire επί 2019-04-12 10:25:43

fa203301930 No, this controller is for brushless motors. Motors with two wires are brushed motors, so you'll want to look for a brushed motor controller

2019-07-12 01:45:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

KatyKaty sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2020-02-17 07:08:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: POR FAVOR COLOCA AS ETIQUETAS DOS PLUKES EM PORTUGUES

Ερώτηση από freire επί 2020-01-29 09:18:06

Yanny sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2020-02-17 07:08:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: He the power with 12V?

Ερώτηση από freire επί 2019-12-30 10:54:33

hugo yes

2020-01-05 08:31:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ele alimenta com 12V?

Ερώτηση από freire επί 2019-12-30 10:53:54

hugo yes

2020-01-05 08:31:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please put a picture with the connection scheme. showing where to plug each plug

Ερώτηση από freire επί 2019-08-29 07:34:55

Teju sir dectribtion me diya hey

2019-12-11 05:52:42 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Adosculation hi,you can contact customer service cservice@banggood.com or live chat. They would tell you.

2019-10-06 06:08:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please put a picture with the wiring diagram

Ερώτηση από freire επί 2019-08-29 07:28:35

Suyond Please contact our customer service for more clear information

2019-08-31 01:38:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please put a picture with the connection scheme. showing where to plug each plug

Ερώτηση από freire επί 2019-08-29 07:34:44

Suyond Please contact our customer service for more clear information

2019-08-31 01:38:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this controller programmed ?

Ερώτηση από Rubes επί 2018-09-11 09:40:16

freire HiJay, faz um diagrama e bota aqui, please

2019-08-30 07:00:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)