Όλα τα μηνύματα

Ερ: can we control the smart light while this sensor detects motion ?

Ερώτηση από aravind_dev777 επί 2021-10-11 11:12:30

kostas21051969 Ναι, αρκεί να είναι συμβατά.

2021-10-25 02:45:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

kostas21051969 1. Όχι δεν μπορείς να το χειριστείς μέσω Bluetooth. 2. Πρέπει να εγκαταστήσεις το Smartlife ή tuya ή blitzwolf και για την ενεργοποίηση αλλά και για περισσότερες επιλογές που δεν θα έχεις μέσα από το Google Home. Έπειτα, από το Google Home θα μπορείς να ανοίγεις και να κλείνεις τους διακόπτες και να δημιουργήσεις σενάρια.

2021-10-24 05:30:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: have wifi in this item?

Ερώτηση από BG411117494 επί 2021-08-21 03:58:16

kostas21051969 No.

2021-10-21 12:19:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it working with smartthings?

Ερώτηση από cyhncalik επί 2021-03-04 01:03:20

kostas21051969 Είναι συμβατό με το smartthings αλλά δεν ξέρω περισσότερα.

2021-10-20 03:46:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Funciona com o app SmartLife?

Ερώτηση από LKar επί 2021-02-06 07:27:15

kostas21051969 smartlife - tuya.

2021-10-19 06:35:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can this be added in the google home app?

Ερώτηση από Pivke επί 2021-03-27 10:23:58

kostas21051969 it is compatible with Google Home.

2021-10-18 04:39:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can rotate or not?

Ερώτηση από veerajun επί 2018-12-18 02:13:03

kostas21051969 No

2021-10-17 09:07:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Motion activated?

Ερώτηση από samyang επί 2018-11-03 07:06:40

kostas21051969 No.

2021-10-17 09:06:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Quantos pinos tem o conector com o led?

Ερώτηση από Regis επί 2020-10-29 01:21:43

kostas21051969 4 pins.

2021-10-14 01:51:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ¿Es necesario contar con un Gateway Tuya?

Ερώτηση από BG323322113 επί 2020-12-26 07:49:20

kostas21051969 No.

2021-10-14 01:46:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)