Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it include cables

Ερώτηση από johncumbria επί 2020-10-05 10:05:02

BG102152191 yes, arrive all channels pwm cables and some cables for sensors and bus connections

2022-03-23 05:02:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: tiene failsafe integrado o hay que cambiarlo en betaflight?

Ερώτηση από RHYNY επί 2018-07-07 06:41:06

BG102152191 has failsafe, i suppose only in pwm mode

2022-03-23 05:01:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: it is compatible with fs t6?

Ερώτηση από BG561817443 επί 2020-05-27 12:48:06

BG102152191 i dont think so, read the description of the rx and tx compatibility

2022-03-23 05:01:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Ok for 30mm fc?

Ερώτηση από RHYNY επί 2018-07-31 02:43:01

BG102152191 yes

2022-03-16 12:15:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Possible to use RSSI ? if yes, How ?

Ερώτηση από Kisscool επί 2018-05-13 09:19:49

BG102152191 yes

2022-03-16 12:15:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

BG102152191 if you can do it yes

2022-03-16 12:15:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: como compro quantidade de 100 metros em bitolas e cores diferentes?

Ερώτηση από nosdep51 επί 2020-11-06 12:25:59

BG102152191 you can try to contact supplier

2022-01-28 01:21:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Which connector of these antennas is suitable for goggles Eachine EV100?

Ερώτηση από Shultz_xD επί 2021-05-08 01:41:07

BG102152191 i think rpsma

2022-01-28 01:20:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it work with flysky fs-i6s? and does it support sbus?

Ερώτηση από Marcel Zavadzan επί 2018-12-16 08:06:59

BG102152191 yes and yes

2022-01-28 01:20:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: hi, Its compatible with Frsky Taranis X9D Plus thanks

Ερώτηση από Rfikus επί 2018-05-15 05:22:39

BG102152191 no i dont think so

2022-01-18 06:27:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it require flight controller when Im using fixed wings airplane?

Ερώτηση από meshal επί 2021-08-10 07:27:35

BG102152191 no, it has pwm ports

2022-01-18 06:26:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it made out of silicone cable

Ερώτηση από TheDoctor113 επί 2020-03-03 11:14:46

BG102152191 yes i think, the cable is very soft

2022-01-18 06:26:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG102152191 you can try to mail foxeer support

2022-01-08 06:37:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Which connector type choose for Iflight Nazgul5 ?

Ερώτηση από Narsil επί 2020-01-20 11:15:21

BG102152191 male sma, but i dont know

2022-01-08 06:36:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Hi, is it compatible with Taranis Qx7

Ερώτηση από Kamil Gruszfeld επί 2019-01-19 05:14:16

BG102152191 no, i dont think so

2021-12-30 02:20:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 4 or 6 awg avaiable?

Ερώτηση από MüllerGábor επί 2019-05-08 08:52:20

BG102152191 no

2021-12-30 02:20:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: When will you have availability for Brazil?

Ερώτηση από João Vitor επί 2020-07-04 07:47:44

BG102152191 try to chat with blitzwolf customer service

2021-12-30 02:19:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)