Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the size of the flange plate

Ερώτηση από Loutje επί 2019-09-15 10:17:13

Rico O.D. 4" I.D. 1"

2019-09-15 10:24:40 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)