Όλα τα μηνύματα

Ερ: my phone is traveling around the world since 10.6 !!!! when can i get my phone ??? OMG

Ερώτηση από seung-joonhan επί 2018-10-27 09:53:02

carsil501 Idon1t know

2023-01-14 01:07:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

carsil501 Olá. Use apenas uma das peças de metal. A outra peça é para usar em outro monitor ou deixar de reserva. Retire o plástico da fita dupla face da peça de metal e cole na parte de cima do monitor (veja as fotos no anúncio). Agora deve aproximar o imã fixo da luminária onde colou a peça de metal. E pronto.

2023-01-14 01:06:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Has USB Type C connector or not?

Ερώτηση από Ivo Navrátil επί 2018-10-04 03:09:17

carsil501 No

2023-01-14 12:54:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What type of nozzles it use?

Ερώτηση από carsil501 επί 2018-11-07 11:16:43

Dyphone The nozzles of 850/858D can work with this.

2018-11-20 08:29:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hola.Este movil tiene duplicador de pantalla o mirror link?.Gracias con antelacion

Ερώτηση από antonioruizruiz επί 2018-10-11 05:26:30

carsil501 Idon't now.

2022-12-19 01:42:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)