Όλα τα μηνύματα

Ερ: É original ou cópia ?

Ερώτηση από oorea επί 2018-10-09 05:43:55

carsil501 Original

2023-08-14 06:38:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: idioma tá em português Brasil?

Ερώτηση από Sxjeff επί 2018-10-24 01:56:38

carsil501 Yes

2023-08-14 06:38:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, this asus support b*****g thanks

Ερώτηση από Alex επί 2018-11-11 03:58:44

carsil501 Idont khow

2023-08-14 06:37:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)