Όλα τα μηνύματα

Ερ: this car Have support motors

Ερώτηση από BG321837549 επί 2021-01-25 05:57:27

Anacardic no

2021-02-05 05:27:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: compatible ba ito sa tamiya tt01??

Ερώτηση από makie123 επί 2018-06-02 07:20:00

BG321837549 compatible

2020-12-16 01:36:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will this handle 4S or even 6S battery packs?

Ερώτηση από chefjeff1976 επί 2019-03-19 10:43:07

BG321837549 3s

2020-12-16 01:35:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)