Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it able to bind to my jumper t-lite?

Ερώτηση από BG521138144 επί 2021-05-03 12:22:26

BurakGzl Jumper t-lite is open TX which means yes you can bind it with almost every reciever

2021-05-03 05:34:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How can you program the HAKRC BLHeli ?

Ερώτηση από py2amjarrin επί 2021-02-06 10:58:37

BurakGzl with bheli configurator

2021-02-06 12:20:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi, does it support 6S battery?

Ερώτηση από jimmy_pinedos επί 2021-01-22 10:28:07

BurakGzl i personally didn't test it with 6s but it will most probably work because it's kind of flat cable, nothing special.

2021-01-24 01:31:39 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hola, es compatible para flysky i6 ?

Ερώτηση από BG384348333 επί 2020-12-09 08:19:47

BurakGzl No,you should buy without reciever, then you have to add by yourself, i recommend a fs i6x

2020-12-12 02:49:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Compatibile con Radiomaster Tx16s?

Ερώτηση από BG535311208 επί 2020-12-05 11:57:01

BurakGzl Thereis no receiver on it.

2020-12-12 02:48:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with the go pro mount?

Ερώτηση από BG253471752 επί 2020-12-11 02:16:15

BurakGzl unfortunately

2020-12-12 02:46:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how many minutes is the flight time?

Ερώτηση από estelitoaquino επί 2020-11-22 02:45:42

BurakGzl with 4S 1600 mah, about 6 minutes, but if you pedal to the medal its 3 minutes :D

2020-11-23 02:37:10 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Hello, I only want to buy 6*4 R propellers. Is that possible?

Ερώτηση από Birki επί 2020-11-08 10:58:33

BurakGzl Mostpropellers for drones are pair, you can check the propeller which selling for rc planes

2020-11-14 12:14:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi does this arm work for nazgul5 xl5 V5???

Ερώτηση από BG824119332 επί 2020-11-13 04:50:43

BurakGzl i dont know but i bought it for Nazgul5 V4. Keep in mind that Nazgul5 V5's wheelbase 13mm longer than V4.

2020-11-14 12:10:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)