Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will work in Singapore?

Ερώτηση από pootpoot επί 2020-04-21 02:46:43

DenSmartLife Yes it will with in Singapore. You have to connect to the Chinese server for now. Thanks.

2020-08-05 10:35:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Free ozone to disinfect? Is it equipped with 220v European outlet?

Ερώτηση από ralph_c επί 2020-05-08 08:35:47

DenSmartLife Itproduces Ozone. It comes with 220V flat type plug. You will need an adaptor. You should watch the YouTube full review by DSmartLife.

2020-06-14 11:33:28 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)