Όλα τα μηνύματα

Ερ: Three bathrooms,two laundries will be there enough pressure with one bump?

Ερώτηση από gzissakos επί 2019-01-18 03:42:58

karbon007 pressure and flow will be divided if 2 or more are open at same time and won't be enough

2021-09-20 02:05:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the pump come with the flow switch?

Ερώτηση από Efesam επί 2019-01-18 10:33:20

karbon007 yes

2021-09-20 02:03:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)