Όλα τα μηνύματα

Ερ: quero compra 3 unidade 10 Mash, 1 unidade 30 mesh, 1 unidade 16 mesh

Ερώτηση από BG521616511 επί 2022-03-01 10:27:24

The seller 10X Type A :10 mesh 2mm aperture,1X Type F :30 mesh 0.6mm aperture,1X Type C :16 mesh 1.25mm aperture

2022-03-10 08:50:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)