Όλα τα μηνύματα

Ερ: what can i am use this to fpv if yes how

Ερώτηση από MADAN επί 2018-06-29 07:34:55

DenisB yes,turn on the wifi then connect your smartphone to it

2020-06-17 11:14:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i get this product for review?

Ερώτηση από hdesai επί 2018-07-30 08:24:20

DenisB don'tthink so

2020-06-17 11:13:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: capacitou batery and time?

Ερώτηση από Antonio Carlos επί 2018-01-03 04:10:51

DenisB 1000mAh,about 90mins

2020-06-17 11:13:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Cloan No, it couldn't.

2020-02-03 11:50:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)