Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello. Tell me, is the updated version of the laptop installed Bluetooth 4.2 or 5.0?

Ερώτηση από Yuriy_K επί 2020-02-17 11:27:40

liangzhibo1 Still Bluetooth 4.2. But that is OK with a more powerful CPU.

2020-02-18 09:49:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)