Όλα τα μηνύματα

Ερ: Machine washable?

Ερώτηση από rorycloud επί 2021-03-24 08:46:34

kita7702 Yes, but put it in a bag while washing.

2021-03-24 08:51:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Ερ: Will it kill fruit flies?

Ερώτηση από vincent επί 2021-01-06 11:49:53

kita7702 I don't know. There is winter here now. I'm sorry.

2021-01-07 01:08:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)