Όλα τα μηνύματα

Ερ: Cuentan con medida 19/22?

Ερώτηση από Sofigomez επί 2019-09-19 11:21:22

maka 24/29 compatible with 24/40. ✔ 24/29 compatible with 19/22. ??????? mabey with a grommet or plumbers tape, might work

2019-10-12 06:39:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)