Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi work with gas or Is it work gasless ? Thanks

Ερώτηση από oriaz επί 2020-07-30 04:07:58

Xuthus it works with gas, Clean, dry, oil-free argon gas

2020-08-03 09:31:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi. can i connect external microphone?

Ερώτηση από Avsh επί 2019-09-11 08:16:03

oriaz Is the device compatible For Chevrolet Cruise Production Year 2012, LS Model 4 doors 1600 liters Thanks oria.z.

2020-06-23 01:19:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (45)