Όλα τα μηνύματα

Ερ: is the charging port micro usb or something else?

Ερώτηση από AdrianT επί 2020-01-09 05:35:02

DaPeBGood Micro Usb

2020-09-25 03:25:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)