Όλα τα μηνύματα

Ερ: wil GNB27 connector battery work with this?

Ερώτηση από MarkMontreal επί 2021-09-16 10:09:04

BG323844228 Yes, it will

2021-09-17 05:34:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Is there a link how to update the rapidmix firmware

Ερώτηση από BG822365521 επί 2021-08-31 08:22:34

BG323844228 Yes, there is, just head to www.skyzonehobbies.com, chose Download and you'll find the Rapidmix new firmware file. Hope I could be of some assistance :)

2021-09-03 10:50:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Would I use my FlySky FS-i6X transmitter with this copter?

Ερώτηση από BG339175619 επί 2021-07-11 02:08:15

BG323844228 If you've chosen the model with internal FlySky SPI then yes

2021-07-11 03:24:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: it has a EU firmware or a no-EU firmware?

Ερώτηση από BG594865557 επί 2020-05-30 05:23:00

BG323844228 Hi,non-EU firmware

2021-07-06 05:30:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What are the right batteries?

Ερώτηση από Fran Jimeno επί 2020-11-17 01:17:05

BG323844228 It would be great to know the advised C values for the recomended LiPo batteries as well. If I am not wrong, since the ESC is rated 5A continuous per motor we get 20A (remember it only withstands 6A peak during 3 seconds - 24A peak during 3s), batteries should not exceed 65C for 300mAh, 55C for 350mAh, 40C for 450mAh and 35C for 520mAh. I am having some troubles finding LiPos with these C values in order to avoid damaging my ESC

2021-06-29 06:57:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: BangGood: What is the Field of View (FOV) in degrees for the 1.8mm lens of this camera?

Ερώτηση από VirginiaJim επί 2020-06-10 03:41:04

BG323844228 Hi,as per the camera specs it's 165 degrees FOV

2021-06-24 06:34:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can this support 4s lipos?

Ερώτηση από Graham Tribble επί 2019-01-16 04:45:55

BG323844228 Accordingto the specs available it accepts from 2s to 4s (motors, ESC, FC). Be carefull when choosing your lipo batteries since the ESC peak current is 25A (during 10 seconds) per motor output. Continuous current is 20A x4. I have a LiPo with 1300mAh 100C and I have to be very carefull since I can draught 1.3A*100C=130A from it, much higher than 4x20A=80A or peak 4x25A=100A so watch out for your LiPo's C value x LiPo's capacity

2021-06-24 06:32:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the cobra x v2 ?

Ερώτηση από UnfairFrame653 επί 2021-06-09 07:27:54

BG323844228 Hi, I bought the Cobra S goggle not the Cobra X. Leave you here the link for Skyzone's Cobra X webpage: www.skyzonehobby.cn. Cobra X v2 goggles are able to record video at 60 frames per second instead of 30 fps available on Cobra X v1. If you wanna see the difference between 24fps, 30fps and 60fps, use this link: frames-per-second.appspot.com and the following setup: - background image: 60fps, no motion blur, 100pxs velocity; - ball #1: 30fps, no motion blur, 100pxs velocity; - ball #2: 60fps, no motion blur, 100pxs velocity; You will notice that ball #1 (the one with 30fps) seems to jump across the screen, no continuous motion; ball #2 does seem more fluid on its movement across the screen. Basically you will have more images per second recorded or visualized. Hope I helped you. Keep safe

2021-06-09 08:52:30 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)