Όλα τα μηνύματα

Ερ: quais itens são de metal ? qual o motor ?

Ερώτηση από lespfc επί 2020-07-17 07:06:26

mat 180 motor, pinion and differential gears are all metal.

2021-02-11 06:14:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)