Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do the US plug version work @ 220V as well?

Ερώτηση από Tecnosak επί 2022-04-14 04:21:07

jon Connecting a 220 volt appliance to a 110 volt outlet can damage or destroy the appliance.

2022-04-15 03:10:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)