Όλα τα μηνύματα

Ερ: whats charging voltage is its 54.5 or 58.8

Ερώτηση από nitinbabu επί 2018-11-04 02:01:54

By Getar Oke

2021-10-20 08:38:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)