Όλα τα μηνύματα

Ερ: can it handle 4s?

Ερώτηση από BG182345455 επί 2021-11-08 03:19:15

Rich Yes it can handle 4s using 80 amp esc for about a minute of full throttle then check esc and motor temp. Any higher amps would only use 3s.

2021-11-09 10:52:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hey, this kit comes with screws and motor mount?

Ερώτηση από Rich επί 2019-09-24 09:49:29

RCMasterBasher yes it does comes with both

2021-05-12 06:49:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: this comes with motor mount?

Ερώτηση από Rich επί 2019-09-26 10:45:06

Bobperini Is the motor mount adjustable for 540 series brushless motor ??

2021-03-30 04:51:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)