Όλα τα μηνύματα

Ερ: hey, this kit comes with screws and motor mount?

Ερώτηση από Rich επί 2019-09-24 09:49:29

RCMasterBasher yes it does comes with both

2021-05-12 06:49:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: this comes with motor mount?

Ερώτηση από Rich επί 2019-09-26 10:45:06

Bobperini Is the motor mount adjustable for 540 series brushless motor ??

2021-03-30 04:51:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)