Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are there 4 individual battery boxes for this item or is the price for one battery box?

Ερώτηση από galvanni επί 2019-02-12 07:30:19

DoHi37 Looks like 1 piece that holds 4 batteries.

2021-08-14 06:56:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: TLC, MLC or 3D chip on board?

Ερώτηση από ojboli επί 2019-07-15 06:57:02

DoHi37 Specs indicate TLC.

2019-07-16 02:30:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)