Όλα τα μηνύματα

Ερ: ZOHD have mucked up not making a KIT version as I will never buy this now

Ερώτηση από bafster επί 2019-10-02 04:10:35

Wobblyjoey sorry for the inconvenience, we will feedback to the supplier.

2019-11-06 03:50:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how high are the nuts ?

Ερώτηση από bafster επί 2019-01-12 02:24:52

Frits By the look at the review pictures it's a low nut. I'm wondering for the same question, looks they are 4mm in height. Not 6mm as most of them.

2019-10-17 04:48:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

bafster Would a big mains Cap help/fix this/ I have the same problem

icomsradar 17/09/2018
1
Σχόλια (2)

Ερ: what is shaft diameter ? it say 3 then 5 then 3 again

Ερώτηση από bafster επί 2018-12-15 07:25:04

wangshuinong it is m5

2019-01-03 12:38:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where are the spare arms link?

Ερώτηση από bafster επί 2018-12-03 04:19:06

Jarrod22 The spare arms are not available sale.

2019-01-04 02:13:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is this made from ?

Ερώτηση από bafster επί 2018-11-23 04:10:05

Midlenting paper

2018-11-28 08:41:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG454616193 Hello, From you picture it looks like it can measure the exact frequency the VTX is transmitting on ?cheers Brett

Hesky 27/01/2018
2
Σχόλια (2)