Όλα τα μηνύματα

Ερ: Vendez vous la batterie ?

Ερώτηση από Bkl επί 2022-01-15 08:48:05

The seller Cher client, nous avons des batteries en vente sur notre site internet.

2022-01-20 12:26:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Bonjour es ce que le temps de livraison écrit sur votre site est il réel ?

Ερώτηση από BG339101942 επί 2021-10-13 10:38:20

The seller Hello, dear customers, the delivery time written on the website is the estimated time. This product is currently in stock in the European warehouse and it is expected to be delivered to Belgium within 1-2 weeks.

2021-10-14 04:32:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Bonjour, est il livré avec ? Si non, à combien revient il ?

Ερώτηση από BG339101942 επί 2021-10-06 05:35:11

The seller Hello, dear customers, if your question refers to the seat, then I want to tell you that there is no seat included in the package of this product. If you want to buy accessories, please search for the relevant model + keywords. If you can't find it, please contact us by email. You can find the email method to contact us at the Help button on the Banggood homepage.

2021-10-07 03:16:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)