Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it come with ribbon cable

Ερώτηση από BG551713152 επί 2021-01-16 05:24:41

Pigfish yes.

2021-02-06 01:44:46 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)