Όλα τα μηνύματα

Ερ: si pidiese mi producto para latinoamerica, puede usted, instalar el windows en español?

Ερώτηση από BG441147362 επί 2022-02-10 01:43:06

4sotiris0 SI PUEDES CAMBIAR LAS *WINDOWS* DE CHINO A INGLES ENCONTRARAS LAS INSTRUCCIONES EN YOU TUBE O TE DIRIGIRAS A UN PROGRAMADOR PARA PC

2022-02-10 06:24:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: se puede cambiar el idioma del sistema? alguna opción de teclado latino?

Ερώτηση από BG441147362 επί 2022-02-10 01:19:21

4sotiris0 SI PUEDES CAMBIAR LAS *WINDOWS* DE CHINO A INGLES ENCONTRARAS LAS INSTRUCCIONES EN YOU TUBE O TE DIRIGIRAS A UN PROGRAMADOR PARA PC

2022-02-10 06:21:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)