Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it include a 19mm x 19mm mounting bracket?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-12-06 06:04:46

lex240 No

2022-01-08 08:46:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is the module bay compatible with Fatshark modules?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2020-11-02 07:11:15

spar4 yes

2020-11-02 06:35:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is their height in mm?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-05-07 02:04:10

kostya1133 23

2021-11-16 04:00:58 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Why does the title say "Standalone"? Does that imply that something is missing?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-10-20 03:55:33

gaevega No, non manca niente, è la versione go 2 più accessori.

2021-10-29 12:08:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG113520512 I think they already started shortening the pins as mine came with clipped pins. I still used a file to make me duller and taped it up

2021-09-30 05:08:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can this be installed on the TBS Tango 2 radio? If yes, do you have photos? Thanks

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-05-11 12:05:25

dengjunbao Only jumper T-lite can be used, if you want to use it on frsky x lite and tbs tango2, you need to change the connector yourself

2021-05-17 01:59:45 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the purpose of that plastic Kaaba on the circuit board?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-04-26 04:24:18

BG233217171 It's the built in ceramic antenna; It won't require any antenna wires sticking out.

2021-04-26 07:04:32 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Which SmartAudio version does it support?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-05-04 01:35:43

Lyoid customized firmware

2021-06-09 05:46:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it support pitmode?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-05-04 01:36:19

Joyfulness It supports pitmode.

2021-06-09 05:46:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which colour wire on the 5 wire cable is video OUT and which is SmartAudio RX ?

Ερώτηση από turdsurfer επί 2021-05-04 01:41:01

Precog nosce green wire is for smartaudio

2021-06-09 05:45:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

turdsurfer If your E010 board has the label JR-NH010R5, then you're out of luck. It only works with the older JR-NH010R board which also flies better IMHO.

2021-05-15 03:18:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)