Όλα τα μηνύματα

Ερ: Any motor skids for this arm?

Ερώτηση από FyturboQuad επί 2020-12-20 05:39:38

BG481401544 No I need to Find some tho

2022-05-11 09:51:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Any motor skids for this arm?

Ερώτηση από FyturboQuad επί 2020-12-20 05:38:06

BG161653415 have a look on flea Bay as there are usually people selling 3d printed sets. they are exactly the same as the impulse apex ones as this is a clone of that

2022-01-27 05:30:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What motor plugs do I need ?

Ερώτηση από FyturboQuad επί 2021-03-05 06:23:49

TheGamma Los de 3 pines con separación de 1,25, aunque los motores pequeños que se usan en estas plantas los lleva incluidos

2022-01-15 03:24:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)