Όλα τα μηνύματα

Ερ: My PC does not have cd-rom. Where I could find download?

Ερώτηση από neworld επί 2020-01-09 12:50:13

Aliay Hi, maybe you can use the "Contact Us" to contact the Banggood customer service team

2020-01-13 08:22:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What size are the fuses, and where can I get them?

Ερώτηση από tkempke επί 2018-06-23 04:34:07

neworld Sizeof the fuse is 20.7mm length and 4.7mm diameter. It is a standard and local hardware store should have them.

2019-09-21 07:01:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is cover compatible with DJI Mavic Pro (first)?

Ερώτηση από neworld επί 2019-06-11 04:02:42

Nekrus0 Incompatible

2019-07-04 02:17:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)