Όλα τα μηνύματα

kondio 03/03/2020
2
Συστάσεις
Σχόλια (1)

Ερ: can it be in the environment while it works? is it safe?

Ερώτηση από BG371011183 επί 2020-06-23 11:44:29

kondio Theozone amount is not that much to call it unsafe. If the odor is too strong for you can use it when not in room and turn off when in room. This is enough to purify the air. Ozone degrades very fast by itself.

2020-08-13 06:54:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: is this suitable for grinder

Ερώτηση από BG531854324 επί 2020-04-08 05:36:41

kondio Thisis for grass trimmer. I'm not sure what exactly you mean by "grinder". Grinders usually need fixed and long blade (if it is what I think). This is for hitting big objects,which may not be cut for first hit like a branches, and to not break down.

2020-04-08 05:19:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)