Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello sir, can you send me the firmware forn1440x900 and 1280x800 ? best regards

Ερώτηση από Koprix επί 2020-05-28 02:12:14

Heightened it is not work with 1440x900 and 1280x800

2020-06-01 03:43:56 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

NeroMia Check if the screen voltage jump is 3.3v. Or please provide the wiring diagram, maybe you connected the wrong wire.

2020-06-01 12:58:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Koprix hello sir, I know the cable needs to be different but this works it the Samsung screen LTN141BT09? since it is a 2ch 6bit 40 pin cable best regards

2020-05-27 02:27:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (21)

Ερ: hello the controller works for this lcds: B141PW04 and LTN141BT09? best regards

Ερώτηση από Carlos Tavares επί 2020-05-12 06:53:40

Lilson not work with B141PW04 and LTN141BT09.

2020-05-18 01:57:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)