Όλα τα μηνύματα

Ερ: esque on peut rasée autres que la barbe?

Ερώτηση από Noa913 επί 2019-10-13 07:08:45

adido1 NoI don't recommend this for beard

2020-12-10 06:58:35 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this use BT 4.0? How is charching?

Ερώτηση από adido1 επί 2020-10-03 03:26:32

Angiosperm usb charger,not need charger cable,it just need to put the watch out of wristband,it can be charged.

2020-11-02 01:01:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this device come with WIN10 PRO installed and activated?

Ερώτηση από adido1 επί 2020-08-29 12:05:21

Ayden It comes with WIN10 HOME installed and activated.

2020-09-06 05:24:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this iqq X3 has bluetooth ?

Ερώτηση από adido1 επί 2020-06-16 11:45:46

Werker No, don't support bluetooth

2020-06-21 10:24:01 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)