Όλα τα μηνύματα

Ερ: scusa ci sono le guide da un metro? ,grazie

Ερώτηση από Minerva Salvatore επί 2022-09-06 07:01:56

The seller You can contact our online customer service for better consultation.

2022-09-08 05:51:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: peso di scala/UAV 18 -22 che cos'e' la spinta in kg?

Ερώτηση από Minerva Salvatore επί 2022-09-04 05:42:05

Maverick Hi,you can goto this link to find all the info you need. https://store.tmotor.com/goods.php?id=1207

2022-09-05 05:10:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ma scusa quelle da un metro non ci sono?

Ερώτηση από Minerva Salvatore επί 2022-09-04 05:54:53

The seller You can contact our online customer service for better consultation.

2022-09-08 05:52:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)